U 985

Uppland: Hämringe, Gamla Uppsala socken


karl ' lit ' raisa * stain * iftiR ' uikaiR ' faþur ' sin an uar sun stufials uk systrsun kulaug

Karl lät resa stenen efter Viger, sin fader. Han var Styvjalds son och Gullögs systerson.


Stenen står rest på södra sidan om en liten väg söder om den väg som går österut från Vattholmavägen, öster om E4. Den stod ursprungligen 35 m längre norrut ochflyttades till sin nuvarande plats 1948.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2008-05-04