U 1013

Uppland: Ärentuna kyrka


[ansua...] (r)--[s](t)i : stai[na : þisa : þrea : ... : ...in : hia-- ot : a...]

Andsvar reste dessa tre stenar ... hjälpe hans ande


Fragmentet stod i vapenhuset tills det försvann, troligen i september 2007, när en del silverföremål också stals från kyrkan.

Ristare: Vidbjörn (A) [Stille 1999b s. 139]

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan