U 1034

Uppland: Tensta kyrka


þorbia(r)n ' auk ' þorstain ' uk ' styrbiarn ' litu raisa stain ' eftiR ' þorfast ' faþur sin ybir risti

Torbjörn och Torsten och Styrbjörn lät resa stenen efter Torfast, sin fader. Öpir ristade


Runstenen står rest på kyrkogården några meter söder om kyrkan. Lutad bakom den finns U 1044.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2005-06-26

Tillbaka till listan