U 1036

Uppland: Tensta kyrka


sihuastr ' uk ' bratr ' uk ' uikitil elha ' lit ' rita stin iftiR ' anhuit ' sun ' sin ' sum ' tauþr ' huita'huaþum ' (k)ristr ' ialbi ' sial ' antuita

Sigvast och Brand och Vikättel. Helga lät resa stenen efter Andvätt, sin son, som dog i vita vader. Krist hjälpe Andvätts själ.


Runstenen står rest alldeles intill kyrkogårdmurens södra utsida. Den var känd på 1600-talet men blev övertäckt med jord och bortglömd. Inskriften börjar med tre mansnamn utan språkligt samband med forsättningen. De var troligen Andvätts bröder. Att de inte har varit med om att resa stenen framgår av att ordet lät står i singularis. Vita våder betyder dopkläder, och Andvätt har alltså blivit döpt på sin dödsbädd.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-26

Tillbaka till listan