U 1072

Uppland: Bälinge kyrka


þorka- ' -(u)- ' -(u)--- ' (b)(r)(a)n(t)(r) ' ---... n-...- ' ... ' ybir ' risti

Torkel och ... Brand ... Öpir ristade


Stenen står klamrad till väggen i vapenhuset

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan