U 1077

Uppland: Bälinge kyrka


... ...-tiR : ref : nha bi-kumr : þoRna...

... efter Räv, han ...


Stenen står rest på kyrkogården till vänster om kyrkans ingång. Den är känd sedan 1600-talet, då den fanns i västra kyrkogårdsmuren. Den var länge försvunnen, men återfanns 1977 i södra kyrkogårdsmuren. Ritningen är grunt huggen och svårtolkad.

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan