U 1155

Uppland: Hjälteberga, Simtuna socken


hurulfr + auk + bahrtr + raistu + stain + aftir + raskulf + kuþ hilbi + ant + hans

Rolf och Bjart reste stenen efter Raskulv. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest på en villatomt intill vägen, 20 m öster om U 1156. Båda stenarna stod ursprungligen i ett gärde norr om gården. De restes 1929 på sina nuvarande platser.

Ristare: Erik (A)

Foto © Christer Hamp 2008-06-19