U 1159

Uppland: Skensta, Simtuna


lafsi auk ' ... uk ' þorbiorn ÷ uk ÷ ul(f)... ...- ' uk ' fastbiarn ÷ þiR ' litu ÷ akua ' -... (f)aþur ÷ sin ' in ÷ ybi(R) ...

Lafse och ... och Torbjörn och Ulv ... och Fastbjörn, de lät hugga ... sin fader. Och Öpir ...


Runstenen är imponerande stor, 4,5 meter bred, men ändå svår att upptäcka där den ligger i tät vegetation. Thorgunn Snædal konstaterar i sin runvårdsrapport för 2009: "Upprustning förfaller meningslös så länge omgivningen ser ut som den gör." Ristningen är avsedd för en stående sten, men detta stenblock är så stort att det aldrig kan ha varit vänt på ända.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2014-09-28