U FV 1988;241

Uppland: Rosersberg, Norrsunda socken


kitil| |lit * hakua stin * þino * iftim * inku-- faþur sin o-... ...- hiri...R * markaþu *

Kättil lät hugga stenen efter Ingulf / Ingvar [?] sin fader. Åsmund och Herjar ristade


Det runristade stenblocket upptäcktes 1987, 300 m öster om Rosersbergs slott, 20 m öster om vägen till badplatsen, i en skogsbacke. 10 m söder om den står U 423 med liknande inskrift.

Ristare: Åsmund (S), Herjar (S)

Foto © Christer Hamp 2020-05-26

Tillbaka till listan