Vg 51

Västergötland: Husaby kyrkogård


ᛅᚠᛦ ᛬ ᛋᛅᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᚼᚱᛁᚦᛅᚱ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛬

[ul]afR : sati : stin þansi : iftiR : hriþar : sun sin :

Olov satte denna sten efter Redar, sin son


Stenen finns nu i Historiska museet i Stockholm. Delarna togs ur kyrkogårdsmuren 1871 och 1888. Tidigare satt den intill östra kyrkogårdsporten, men slogs sönder under 1700-talet och delarna lades in i muren.

Foto © Christer Hamp 2002-01-12