Västergötland: Blombergs hamn, Götene


ᛅᚠᛦ ᛬ ᛋᛅᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᚼᚱᛁᚦᛅᚱ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛬

[ul]afR : sati : stin þansi : iftR : hriþar : sui sin :

Olov satte denna sten efter Redar, sin son


Blombergs hamn för fritidsbåtar, 10 km väster om Götene samhälle, är även hemmahamn för vikingaskeppet Sigrid Storråda. På gräsfältet intill vikingaskeppets hamn finns en rest runsten. Inskriften är en kopia av Vg 51.

N 58,54460
E 13,30916

Foto © Christer Hamp 2012-07-13