Vg 61

Västergötland: Härlingstorp, Edsvära socken


Foto © Christer Hamp 2010-07-24