Vg 61

Västergötland: Härlingstorp, Edsvära socken


: tula : sati : sten : þ... ...[iR kR : sun] : sin : harþa × kuþon : trok : sa × uarþ : tuþr : o : uastr:uakm : i : uikiku :

Tola satte denna sten efter Ger, sin son, en mycket god ung man. Han dog i västerväg i viking.


Runstenen står rest på gräsmattan på gården Härlingstorp 2, dit den flyttades på 1920-talet. Ursprungligen stod den 40 meter söderut, vid ett vadställe i Härlingstorpsbäcken.

Foto © Christer Hamp 2010-07-24