Vs 13

Västmanland: Badelunda


Vs 13

Foto © Christer Hamp 2003-06-22

Tillbaka till listan  Ristningen