Vs 29

Västmanland: Sala sockenkyrka


+ uisti + yk + alfton + litu + akua + stin + yftir + ulmo + faþur + sen + yk + ulfast + bruþur + sen + lifsten + risi + runi + þisa +

Visäte och Halvdan lät hugga stenen efter Holme, sin fader, och efter Holmfast, sin broder. Livsten ristade dessa runor.


Runstenen sitter inmurad i markhöjd i kyrkans södra vägg, synlig utifrån. Kyrkan kallades tidigare Sala landsförsamlings kyrka.

Ristare: Livsten (S)

Foto © Christer Hamp 2005-07-31

Tillbaka till listan