Vs 27

Västmanland: Grällsta, Kila socken


þurbiorn ok : ikifastr : lit * resa : ytiR ¤ sihþorn × faþur : sin × hon × toþr × [i] faru × litli × risti × runiR

Torbjörn och Ingefast lät resa [stenen] efter Sigtorn, sin fader. Han dog på utfärd. Litle ristade runorna.


Runstenen står ett hundratal meter väster om väg 67, 500 meter söder om Grällsta.

Ristare: Litle (S)

Foto © Christer Hamp 2005-07-31

Tillbaka till listan