Skåne: Hallamölla


ᚠᛁᛅᛟ
ᛊᚫᛚᛁᚫᚷᚫᛊᛏᛁᛉ

fino saligastiz

Finno, Saligester


Runstenen står intill stigen mellan bilparkeringen och möllan, på den sida av stigen som vänder mot ån. Runtexten syns från stigen. Inskriften är kopierad efter den folkvandringstida runstenen Sö 24.

N 55.70837
E 14.01879

Foto © Christer Hamp 2016-08-19