Skåne: Löddeköpinge 1


urmR × auk ulfa × satu × stin × þansi × aftiR × kunar × faþur × sin × auk × sikmunt × filaka × hans × þaiR × urþu × tauþiR × a × anklanti

Orm och Ylva satte denna sten efter Gunnar, sin fader, och Sigmund, hans kompanjon. De dog i England.


Runstenen står rest i Vikingatider, en rekonstruktion av ett vikingatida landskap med byggnader vid Ådalsvägen i sydöstra kanten av Löddeköpinge. Stenen är från 2005 och är huggen av Patrik Söderberg, professionell runstenshuggare från Gentofte i Danmark.

N 55,75975
E 13,02635

Ristare: Patrik Söderberg

Foto © Christer Hamp 2016-08-18