Skåne: Löddeköpinge 2


osa · satu · stin · tuka · buanta · sin · an · tit · kiRkiu · kiRua × un × an × uas × hkRþa · koþan · þoan · kuþ · hialbi · salu · hans ×

Åsa satte stenen [efter] Toke, sin make, han lät göra kyrkan och var en mycket god man. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest i Vikingatider, en rekonstruktion av ett vikingatida landskap med byggnader vid Ådalsvägen i sydöstra kanten av Löddeköpinge. Stenen är från 2006 och är huggen av Patrik Söderberg, professionell runstenshuggare från Gentofte i Danmark.

N 55,75975
E 13,02635

Ristare: Patrik Söderberg

Foto © Christer Hamp 2016-08-18