Södermanland: Pershagen, Södertälje


christian : ristade : dessa : runor : at : ulf : sin : lärare : frender : fur : evigt skogshuid

Christian ristade dessa runor åt Ulf, sin lärare, fränder för evigt. Skogshöjd.


Runstenen ligger vid Torpet på västra sidan Solängsvägen, 5 km söder om centrala Södertälje. Den är huggen 2002 av Christian Löfwall och renoverad av honom 2011. Skogshöjd är namnet på platsen där stenen står. Torpet revs i oktober 2014.

N 59,14553
E 17,66092

Ristare: Christian Löfwall

Foto © Christer Hamp 2016-05-08