Uppland: Café Myntet, Sigtuna


× ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ × ᛅᛏ × ᛋᛁᚴ × ᚴᚢᛁᚴᚢᛅᚾ ×

× anuntr × lit × raisa × stain þina × at × sik × kuikuan

Anund lät resa denna sten åt sig själv medan han levde


På en vägg i kaféet sitter denna filt inom glas och ram. Inskriften är kopierad efter U FV 1958;250 som står i parken öster om S:t Lars ruin.

Ristare: Christina Rudin Snöbohm

Foto © Christer Hamp 2010-05-08