Uppland: Spånga pistolskytteklubb, Stockholm


× antuetr × auk + kerþar + litu × rista × runar × þisa × iftiR × suain × faþur sin × auk × katilui × iftiR × buanta sin +

Andvätt och Gärdar lät rista dessa dessa runor efter Sven, sin fader, och Kättilvi efter sin make


Spånga pistolskytteklubbs förtjänstmedalj, 43 x 30 mm med avbildning av runhällen U 80 Sundby

Foto © Christer Hamp 2007-12-26