U 173

Uppland: Väsby, Värmdö socken


[s]kali ' auk ' sibi ' uk ' lifstain ' litu ' raisa ' stai[n ' ift]iR ' anuit ' faþur ' sin ' in ' kilauk ' at ' bonta ' sin

Skalle och Sibbe och Livsten lät resa stenen efter Andvätt, deras fader, och Gillög efter sin man


Kopian i betong står på minigolfbanan på Siggesta gård, tre kilometer fågelvägen norr om originalet.

Foto © Christer Hamp 2021-03-15