Värmland: Kila kyrkogård 1


ᛆᚿᚦᛂᚱᛋ · ᛔᚱᛂᛋᛏ · ᛁ · ᚵᛁᛚᛆ · ᚱᛂᛋᛏᛂ · ᛋᛏᛂᚿᛂᚿ · ᛂᚠᛏᛂᚱ · ᛋᛁᚿ · ᛒᚱᚮᚦᛂᚱ · ᛔᛂᚱ 1849

anþers · prest · i · gila · reste · stenen · efter · sin · broþer · per · 1849

Anders präst i Kila reste stenen efter sin broder Per 1849


Gravstenen står intill västra kyrkogårdsmuren, några meter söder om stora grinden. Runinskriften finns på den sida av stenen som är vänd utåt. På den sida som är vänd in mot kyrkogården står med latinska bokstäver Per Lignell vice pastor i Kila född 1791 död 1825.

N 59,204443
E 12,81430

Ristare: Anders Lignell

Foto © Christer Hamp 2012-06-22