Värmland: Kila kyrkogård 2


E R : NOREN ᚮᚢᛂᚱᛁᚿᛋᛔᛂᚴᛏᚮᚱ 1836

E R NOREN ouerinspekto=r 1836

E R Noreen, överinspektör 1836


Ristningen är gjord på en berghäll 30 m söder om kyrkans kor. Erik Noreen var överinspektör i tullverket och gjorde flera runristningar i Värmland.

N 59.20454
E 12.81514

Ristare: Erik Noreen

Foto © Christer Hamp 2018-06-09