Turkiet: Hagia Sophia, Istanbul


Planritningen över Hagia Sophia grundar sig på en ritning över markplanet, som anpassats till att gälla övre våningen med dess större antal pelare längs balustraden. Ritningen visar alltså en blandning av våningsplanen.

De röda pilarna, som visar ristningarnas placering, är också länkar till respektive sida.

Runristningarna återfinns alla på ovansidan av den marmortäckta balustrad som går runt det övre planet. Marmorytan har under många århundraden varit ett populärt ställe att rista in tecken i på alla möjliga språk, och de nyaste daterade inskrifter jag sett var från 1990-talet. Inskrifterna är inte lätta att hitta och skilja från alla andra tecken och streck som täcker stenytan.

Tu FV 1970;247 Tu FV 1989;12 ikl osäkra

Tillbaka till listan