Tu FV 1989;12

Turkiet: Hagia Sohpia, Istanbul


ari : k

Are k ...


Ristningen finns i Hagia Sophia i Istanbul, på marmorbalustraden i den nisch på norra sidan där man finner början av den raka delen av balustraden. Den är liten, bara 2,5 cm lång. Ristningen upptäcktes av Folke Högberg, Uppsala, 1975, och återupptäcktes 1988 av Mats G Larsson. Vid mitt besök blockerades nischen av en stor skylt och det var ganska mörkt. Bilden är tagen i ljuset av en liten ficklampa.

Det finns inga spår av andra tecken före eller efter inskriften, så man kan spekulera i att en Are stod gömd i nischen och skulle rista "Are gjorde runorna" men blev tvungen att lämna platsen med ristningen bara påbörjad.

Tolkningen ovan är Mats G Larssons. Folke Högberg gjorde en annan tolkning, som verkar lika möjlig: arni, alltså enbart namnet Arne.

Foto © Christer Hamp 2004-04-15

Tillbaka till listan