Turkiet: Hagia Sophia, Istanbul


-

-


Ristningen finns i Hagia Sophia i Istanbul, på marmorbalustraden i femte sektionen av den centrala delen på norra sidan. Den runliknande ristningen är omkring 15 cm lång. Jag har inte kunnat få ut något vettigt ur den. I samma sektion finns ytterligare en runliknande ristning.

Foto © Christer Hamp 2004-04-15

Tillbaka till listan