Turkiet: Hagia Sophia, Istanbul


-

-


Ristningen finns i Hagia Sophia i Istanbul, på marmorbalustraden i femte sektionen av den centrala delen på norra sidan. Ristningen påminner om en bindruna och är knappt fyra centimeter lång. Möjligen kan det vara ett försök att rista ett ryskt kors. I samma sektion finns ytterligare en runliknande ristning.

Foto © Christer Hamp 2004-04-15

Tillbaka till listan