DK Bh 40

Bornholm: Vestermarie-sten 3


kilinR : r(e)isti ...(u)þur : sin : kuþ : hiabi : s(i)ol : has :

Gilling reste ... sin broder. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest på kyrkogården sydväst om Vestermarie kyrka tillsammans med de andra fem Vestermarie-stenarna. Den låg tidigare som bro över en bäck, och flyttades 1876 till kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2013-05-21