DK Bh 54

Bornholm: Østermarie-sten 4


bufi : auka lit : stain : at : þukil :

Bove lät hugga stenen efter Torkel


Runstenen står rest i en dunge några meter väster om Lyrsbyvej drygt två km sydost om Østermarie, söder om Brohusebron över Gyldenså. Den hittades i två bitar under bron och restes på sin nuvarande plats 1870.

N 55.130817
E 15.045300

Foto © Christer Hamp 2013-05-22