DK MJy 21

Midtjylland: Skjern-sten 1


... usbiaur... ... ¶ ... ¶ ...ur : si(n) ¶ ... harals : h...

... Åsbjörn ... sin ... Haralds ...


Stenen står rest på södra sidan om Skjern kyrka 12 km väster om Randers, intill DK MJy 22. På 1830-talet återfanns den i kyrkans grund. Den Harald som nämns på stenen lär kunna vara kung Harald Blåtand. Tidigare har stenen kallats Skærn II (DR 80).

N 56.455057
E 9.752603

Foto © Christer Hamp 2010-05-27