DK MJy 22

Midtjylland: Skjern-sten 2


soskiriþr : risþi : stin : finulfs : tutiR : at : uþinkaur : usbiarnaR : sun : þoh : tura : uk : hin : turutin:fasta :
siþi : sa : monr : is ¶ : þusi : kubl : ub : biruti

Sasgerd, Finulvs dotter, reste stenen efter Odinkar, Osbjörns son, den dyre och drottens trofaste. En sejdkarl ska den man vara, som bryter dessa runor.


Stenen står rest på södra sidan om Skjern kyrka 12 km väster om Randers, intill DK MJy 21. Den återfanns 1843 i ruinen efter Skjern slott. Tidigare har stenen kallats Skærn I (DR 81).

N 56.455057
E 9.752603

Foto © Christer Hamp 2010-05-27