DK MJy 79

Midtjylland: Århus-sten 5


(-)usti × auk × hufi × auk × þir × frebiurn × risþu × stin × þonsi × eftiR × ¶ × osur × saksa × filaka × sin × harþa ×
kuþan × trik × saR × tu × ¶ × mana × mest × uniþikR × ¶ saR × ati × skib × miþ × arno +

Toste och Hove och Frebjörn de reste denna sten efter Asser Saxe, deas kamrat, en mycket bra man. Han dog som den störste oniding bland män. Han hade skepp med Arne.


Runstenen från årtiondena kring år 1000 upptäcktes 1905 i Vor Frue Kirke i Århus som grundsten under korgaveln. Den står nu i Moesgård Museum, Århus.

Foto © Christer Hamp 2005-05-31

Tillbaka till listan