DK MJy 79

Midtjylland: Århus-sten 5


(-)usti × auk × hufi × auk × þir × frebiurn × risþu × stin × þonsi × eftiR × ¶ × osur × saksa × filaka × sin × harþa ×
kuþan × trik × saR × tu × ¶ × mana × mest × uniþikR × ¶ saR × ati × skib × miþ × arno +

Toste och Hove och Frebjörn de reste denna sten efter Asser Saxe, deas kamrat, en mycket bra man. Han dog som den störste oniding bland män. Han hade skepp med Arne.


Runstenen från årtiondena kring år 1000 upptäcktes 1905 i Vor Frue Kirke i Århus som grundsten under korgaveln. Den står nu i Moesgård Museum, Århus.
2011 stod stenen, enligt nuvarande mode, i ett mycket mörkt rum, intryckt i en nisch i en vägg så att en del av inskriften var dold. Bilden ger inte lokalen riktig rättvisa - i verkligheten var den ännu mörkare. Numera gäller det inte att visa de verkliga föremålen, utan att i stället skapa en "upplevelse".

Foto © Christer Hamp 2005-05-31

Tillbaka till listan