DK Sk 100

Skåne: Åhus-kalkristning 3


ruffus

Rufus


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24