DK Sk 101

Skåne: Åhus-kalkristning 4


auæ : ma=ria : gra=kia : plena ...

Ave Maria gratia plena ...


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24