DK Sk 102

Skåne: Åhus-kalkristning 5


pet(r)us iohannes simen/s(e)mp- fib/(i)b

Petrus, Johannes, Simon/semper (alltid trogen?) ...


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24