DK Sk 103

Skåne: Åhus-kalkristning 6


...ko : simen : (e)st : --(f)usa (:) m-(k)-(a)

Jag säger att Simon är ...


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24