DK Sk 104

Skåne: Åhus-kalkristning 7


fuþork h

fuþork h


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24