DK Sk 105

Skåne: Åhus-kalkristning 8


(s)a misael

Sankt Mikael


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24