DK Sk 31

Skåne: Bjäresjö-sten 3


fraþi × risþi × st(e)n × þansi × aftiR × ulaf × mak × sia × ¶ × trek × harþa × kuþan ×

Fradi reste denna sten efter Olaf, sin måg, en mycket god man


Stenen står nu i södra delen av Bergsjöholms park norr om E 65. Vid parkens södra ingång finns skyltar med "Obehöriga äga ej tillträde". Från den platsen kan kan man se stenen snett åt höger något hundratal meter in i parken, och det finns inga staket som hindrar "tillträde". Inte så kul i alla fall.

Foto © Christer Hamp 2007-04-14