DK Syd 3

Lolland: Sædinge-sten


þurui : kat : kauruan (:) ¶ stain : þansi : --(-) ¶ (k)(r)(u)(k) *
uiar (:) sin : ian : han (:) uas ¶ -- alra * triu--...
sutrsuia (:) au(k) (:) suþr[tana *] ¶ kuaul : at : ha- af nur¶minum som
baistr : han uas ¶ ... sutrsuia : (-)uk *

Tyrve lät göra denna sten ... Krok, hennes man, och han var dristigast av alla sydsvear och syddanskar. Kval åt honom, nordmannen, som var bäst av alla sydsvear ...


Runstenen står nu på en gårdsplan bakom Lolland-Falsters stiftsmuseum i Maribo. Intill den står DK Syd 9.

N 54.77626
E 11.50228

Foto © Christer Hamp 2009-05-30