G 109

Gotland: Ollaifs, Alskogs socken


aft : rualta : faþur : . . .

Efter Roalde fader ...


Bildstenen med runinskrift står rest på gravfältet Gålrum, 3 km väster om Ljugarn, bland högar och skeppssättningar. Ytterst lite återstår idag av bild och runor.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10