G 143

Gotland: Burge, Dalhems socken


e e=li l

-


Brakteaten från 400-talet finns nu på Historiska museet i Stockholm. Inskriften är likalydande med G 85, G 89, G 251 och G 287.

Foto © Christer Hamp 2006-01-27