G 211

Gotland: Västerhejde kyrka


...r...

-


Gravhällen av kalksten från 1300-talet stod 2006 på kyrkogården, lutad mot kyrkogårdsmurens nordvästra hörn. Rester av runor finns i det som återstår av ringen, men de är inte imålade.

Foto © Christer Hamp 2006-06-17