G 282

Gotland: Othems kyrka


÷ i:r biþin : kos : fyri : marhitu : sial : af [otaim : a : mik]

Be om godhet för Margits själ från Othem, hon äger mig.


Gravhällen ligger i korets golv framför altaret. Slutet av inskriften fanns på den del av hällen som huggits av och nu saknas.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19