G 288

Gotland: Hellvi kyrka


÷ biþin : fir(i) [: b]u[t]u[lf]s : sia[l] : a[f] legiu :

Be för Botulfs själ från Längers


Gravhällen ligger i långhusgolvet, i mittgången, 1,5 m öster om långhusets östra pelare.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19