G 319, G 320

Gotland: Rute kyrka


Foto © Christer Hamp 2019-07-11