N 569

Norge: Gol kyrka V


÷ kekhnke ÷ ekng ÷ pddadrdtkkd ÷ ednnr ÷ ardd ÷ skpsdd :÷ kfididmsdefkeddatafisif :÷ ¶ : t(o)tas ¶ ÷ ego ÷ dini ÷

-


Inskriften finns på vänstra sidan i koret. Stavkyrkan från Gol har flyttats och är återuppförd i Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Foto © Christer Hamp 2008-08-09